Stowarzyszenie Sympatyków Kultury Ludowej "Otwórz sie na folklor"

Strona główna > Działalność > Szkolenia metodyczne dla instruktorów tańca ludowego

Organizujemy szkolenia metodyczne

dla instruktorów tańca ludowego

Szkolenia metodyczne dla instruktorów tańca ludowego to inicjatywa podjęta przez nasze Stowarzyszenie w 2013 roku.

Pomysł realizacji właśnie takiego typu szkoleń wypłynął z realnej i zauważalnej potrzeby kształcenia instruktorów tańca ludowego z zakresu metodyki.

Szkolenia, odbywające się w formie cyklicznych, trzydniowych warsztatów, organizowane są dwa razy do roku - wiosną i jesienią.

Podczas zorganizowanych dotychczas szkoleń  podjęto następujące tematy: "Ćwiczenia rytmiczne i koordynacyjne oraz postawy tańca klasycznego jako istotny element kształcenia tancerza ludowego" oraz "Specyfika zajęć oraz taneczne i zabawowe metody pracy z dziećmi w zespołach tańca ludowego".

Do prowadzenia zajęć szkoleniowych organizatorzy zapraszają ekspertów z między innymi z dziedziny tańca, folkloru, muzyki, pedagogiki, choreografii i kompozycji.