Stowarzyszenie Sympatyków Kultury Ludowej "Otwórz sie na folklor"

Strona główna > Działalność

Działalność Stowarzyszenia

Stowarzyszenie Sympatyków Kultury Ludowej "Otwórz się na folklor" podejmuje wiele działań mających na celu propagowanie polskiego folkloru, szczególnie w wymiarze dziecięcym oraz integrację środowisk folklorystycznych.

Istotnym polem działalności Stowarzyszenia jest wspieranie Dziecięcego Zespołu Folklorystycznego
"Cepelia-Poznań"
, działającego przy Młodzieżowym Domu Kultury nr 3 w Poznaniu.

W ramach swojej działalności organizujemy również warsztaty, szkolenia, przeglądy i festiwale.

Wśród wielu podejmowanych przez Stowarzyszenie działań szczególne miejsce zajmują następujące projekty:


                  466949_350953581661217_2117230396_o.jpg