Stowarzyszenie Sympatyków Kultury Ludowej "Otwórz sie na folklor"

Strona główna
opp-icon.png
Jesteśmy Organizacją Pożytku Publicznego.
Otwieramy się na folklor...

Nasze Stowarzyszenie powstało w listopadzie 2010 roku z inicjatywy pasjonatów i miłośników polskiego folkloru działających na terenie Poznania. Celem działalności Stowarzyszenia jest kultywowanie ​i promowanie polskiego folkloru, w szczególności w wymiarze dziecięcym. 

Cele te pragniemy realizować  między innymi przez wspieranie działalności Dziecięcego Zespołu Folklorystycznego „Cepelia-Poznań”, organizowanie obozów, przeglądów, warsztatów, koncertów edukacyjnych i festiwali.

​W swej działalności Stowarzyszenie Sympatyków Kultury Ludowej „Otwórz się na folklor” ma na swoim koncie wiele pomyślnie zrealizowanych projektów, które cały czas są kontynuowane, m.in. współorganizacja wyjazdów Dziecięcego Zespołu Folklorystycznego „Cepelia-Poznań” na prestiżowe międzynarodowe festiwale folkloru na całym świecie, organizacja Międzynarodowego Dziecięcego Festiwalu Folkloru KIDS FUN FOLK oraz Regionalnego Dziecięcego Przeglądu Pieśni Ludowej „KUKUŁECZKA”.

Oprócz działalności koncertowo-festiwalowej Stowarzyszenie podejmuje również wiele działań o charakterze  edukacyjnym,  m.in.  poprzez  organizację  warsztatów  związanych  z  folklorem, a w szczególności związanym z folklorem Bambrów Poznańskich. Na uwagę zasługuje fakt, że Stowarzyszenie włączyło się w ogólnopolską akcję charytatywną "KAPELE SERC", organizując koncerty, z których dochód przeznaczany jest fundacjom działającym na rzecz ludzi chorych, ubogich, potrzebującym wsparcia finansowego.


Strona główna

więcej
na temat